Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony

o_firmie

ESKIMOS S.A. jest firmą zamrażającą owoce i warzywa. Zakład produkcyjny znajduje się na Podlasiu w rejonie zwanym „Zielonymi Płucami Polski”, tutaj także znajduje się większość plantacji. Nasze wyroby przeznaczone są w większości na eksport dla najbardziej wymagających klientów. Stałe inwestycje i dbałość o jak najlepszy produkt, stawiają naszą firmę pod względem jakości na czele polskich zamrażalni. Nasze wyroby są eksportowane do państw Europy, a także USA i Kanady.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego zakładu i zapoznania się z naszymi produktami oraz do korzystania z naszych usług.

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.06.2015 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

więcej »

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29 maja 2015 r.

Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 maja 2015 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

więcej »

All rights reserved by Eskimos S.A.

Kontakt: biuro@eskimossa.pl Tel: +48 85 711 77 31

powered by Wordpress. Template by Silverpix